THE LANGUAGE HOUSE MALAYSIA

ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษที่ The Language House

เหตุผลสำคัญ 5 ประการ ในการเลือกเรียนภาษาที่ The Language House คือ

- จัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มเล็ก

- มีการจัดการหลักสูตรอย่างเป็นระบบ

- ผู้สอนเป็นกันเองและมีความเป็นมืออาชีพ

- ราคาไม่แพง

- มีสื่อการเรียนการสอนที่ครบคันทันสมัย

ปรัชญาของเรา

การเรียนภาษาต้องอาศัยการฝึกฝน, ฝีกฝน, และฝึกฝน หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น สร้างสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
ที่ทำให้นักเรียนได้ฝึกฝนการพูด การฟัง และการเขียน ตลอดทั้งวัน ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนในแต่ละคาบ เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงปฏิบัติและเป็นการฝึกฝนแบบเร่งรัดสำหรับนักเรียน

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเข้มข้นแบบเต็มวัน

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ของ The Language House เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ และประสบความสำเร็จ ในด้านการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นนี้ เริ่มต้นในปี 1990 และกลายเป็น หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นแห่งแรก ที่ได้รับความนิยมในประเทศมาเลเซีย และจากนั้นเป็นต้นมา มีนักเรียนชาวมาเลเซีย และนักเรียนต่างชาติหลายพันคน จบการศึกษาไปจากหลักสูตรนี้

 

ทำไมต้องหลักสูตร ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

  1. การพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล้ว ถือเป็นทักษะที่มีประโยชน์มาก เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ที่คนนับล้านทั่วโลกใช้ในการสื่อสาร

  2. การเรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด ต้องใช้วิธีการเรียนรู้อย่างเข้มข้น
    ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษแบบไม่เต็มวัน จะไม่สามารถให้ประสิทธิภาพที่ดี ได้เท่ากับหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เพราะจะมีระยะเวลาในการฝึกฝนภาษาอังกฤษน้อยกว่า

  3. หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น แบ่ง 9 ระดับ (ระดับ 1 สำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ - ระดับ 9 สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับสูง) ซึ่งวิธีนี้ จะทำให้นักเรียนได้เข้าร่วมชั้นเรียน
    ที่เหมาะสมกับพื้นฐานภาษาอังกฤษของตนเอง อันเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น

The Language House จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 5 ชั่วโมงต่อวัน โดยใช้หลักสูตรในการเรียนการสอน
แบบ BUILD UP Method ซึ่งเป็นวิธีการที่เน้นพัฒนาทักษะด้านการพูดและการฟัง อันเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อการนำไปต่อยอดทักษะในด้านการอ่านและเขียน หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เป็นวิธีการเรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดที่ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุด

หอพักเป็นแบบ Twin Sharing (1 ห้อง พัก 2ท่าน) มีความสดวกสบายและเพียบพร้อม ทุกห้องพักมีแอร์ 

ที่สถาบันภาษา The Language House ยังเปิดสอนอีกหลายภาษาดังนี้

© 2017 by Edupride Group

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now